8600

Lyrics Author: 

Ey Aşıkı Dildade

Ey âşiki dildade gel nuş edelim bâde Allah
Bir bâde gerek ammâ kim içile me'vâde
Sâkisi ola Mevlâ akdâhi anim esma
Bir kerre içen kat'â gam görmeye dünyâde
Ol câna olan tâlib cân ile ola râgib
Nefsine ola galib dil bağlaya üstâde
Nuş eyleyen ol camdan subhu ne bile şamdan
Ta'lim-i cünun eyler Mecnun ile Ferhâd'e
Işit bu Sezâyi'den ne gördü Fenâyi'den

O Lover of the Rose Garden