8670

Lyrics Author: 

Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır

Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır bunu bilende âr olmaz

Nak:
Salatullah Selamullah
Aleyke ya Resulallah
Aleyke ya Habiballah

Seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldığı destdir
Dîvâne-râ kalem nîstdir ne söylese kınâr olmaz

Nak:
Salatullah Selamullah
Aleyke ya Resulallah
Aleyke ya Habiballah

Lyrics from:
the scanned ilahi page

/

Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân'dır bunu bilende âr olmaz

Süre geldik ezelîden pîrim Muhammed Alî’den
Şerâb-ı lâ-yezâlîden içenlerde humâr olmaz

Eğer âşık isen yâre sakın aldanma ağyâre
Düş İbrâhîm gibi nâre bu gülşende yanâr olmaz

Kıyamazsan bâş ü câna uzak dur girme meydâna
Bu meydânda nice başlar kesilir hiç sorar olmaz

Hakk ile hak olanlara kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere kan bahâsı dinâr olmaz

Bak şu Mansûr’un işine halkı üşürmüş başına
Ene'l-Hakk’ın firâşına düşenlere timâr olmaz

Seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldığı destdir
Dîvâne-râ kalem nîstdir ne söylese kınâr olmaz

Seyyid Seyfullah

This Love Is A Vast Ocean

This love is a vast ocean;
It has neither limit nor boundry.
My proof is the Mystery of the Quran;
In him who knows this - there is no dishonor.

We arrived here from Eternity,
From the Guide Muhammad-Ali;

the Everlasting Wine
We are not stupified.

If you are a lover of the Beloved
Take care, do not be fooled by the rival.
Fall like Abraham into the fire;
In this rose.garden you will not be burned.

If you cannot sacrifice your head and soul,
Stand back,enter not the field of battle;
On this field how many heads
are cut off, and no account is asked.

For those who are in reality with Reality,
For those who know their own selves,
For those who die on the Path of the Friend,
Their blood-price is not a penny.

Look at the case of Mansur,
The folk have gathered for his head.
Those who fall upon the bed of Enel Hak
No tender care will they receive.

Although we drank from