6000

Lyrics Author: 

Allah Bize Lütfetdi

Allah bize lütfetdi, Şükür Elhamdüllilah
Nîmetine garketdi , Şükür Elhamdüllilah

Yiyelim nimetini ,analim hazretini
Umariz rahmetini, Şükür Elhamdüllilah

Muhammed Kadem basdi, Şefi olmakdir kasdi
Hakkin sevgil dostu, Şükür Elhamdüllilah

Harcedriz varimiz, fedâ olsun cânimiz
Kur'an dir îmannimiz, Şükür Elhamdüllilah

Bağdâdinin bu sözú, Kabul eyle Niyâzi
dergâha sürer yüzü, Şükür Elhamdüllilah

1. God has graced us Thankful, May Allah be praised
Has overwhelmed us with His gifts May Allah be praised
2. Let us partake of His gifts Let us see His Holiness
We hope for His Mercy May Allah be praised
3. Muhammad honored this world -- His purpose is to intercede
Beloved Friend of God May Allah be praised

Notes: 

original notes:
Allah bıze lûtuf etti – Şükür el-hamdü lillah
Ni’metine gark etti – Şükür el-hamdü lillah ( * )

Yiyelim ni’metini – Analım hazretini
Umarız rahmetini – Şükür el-hamdü lillah ( * )

Yok iken var eyledi – Arz-ı didâr eyledi
Resûle yâr eyledi – Şükür el-hamdü lillah ( * )

Gönderdi doğru yola – Kullar kulluk eyleye
Hak bize kulum diye – Şükür el-hamdü lillah ( * )

Harc edelim varımız – Kurban olsun canımız
Kur’andır iymanımız – Şükür el-hamdü lillah ( * )

Muhammed kadem bastı – Şefi olmaktır kastı
Hakkın sevgili dostu – Şükür el-hamdü lillah ( * )

(*) İşaretli yerlerde—“lâ ilâhe illallâh, lâ ilâhe illallâh”
Sonra bu dua okunacaktır

(El-hamdü lillah zâdallah Berekât-ı Halilullah
El-hamdü lıllahillezi et’amenâ ve sakanâ ve ce’alnâ min-
El müslimiyn ve rahmetullahi ve berekâtühü alâ sahib-it-
Ta’ami vel-âkiliyn ni’met-i celil berekât-i Halil şefaat-ir-
Rüsül Allahümme zid ve lâ tenkus bi-hürme’t-il Fatiha...)

*****************
1. God has graced us May Allah be praised
Has overwhelmed us with His gifts May Allah be praised
2. Let us partake of His gifts Let us see His Holiness
We hope for His Mercy May Allah be praised
3. Muhammad honored this world -- His purpose is to intercede
Beloved Friend of God May Allah be praised