6000

Lyrics Author: 

Allah Bize Lütfetti

Allah bize lütfetti
Şükür Elhamdüllilah
Nîmetine garketti
Şükür Elhamdulillah
(*) “lâ ilâhe illallâh, lâ ilâhe illallâh”

Yiyelim nimetini
Analım hazretini
Umarız rahmetini
Şükür Elhamdulillah (*)

Muhammed kadem bastı
Şefi olmaktır kastı
Hakkın sevgili dostu
Şükür Elhamdulillah (*)

Harcederiz varımız
Fedâ olsun cânımız
Kur'andır îmanımız
Şükür Elhamdulillah (*)

Bagdâdi'nin bu sözü
Kabul eyle niyâzı
Dergâha sürer yüzü
Şükür Elhamdulillah (*)

Allah has Graced us

Allah has graced us
All thanks to Allah
He has immersed us in His Blessings
All thanks to Allah
(*) “lâ ilâhe illallâh, lâ ilâhe illallâh”

Let us eat from His Sustenance
Let us remember His Excellence
Always hoping for His mercy
All thanks to Allah (*)

Muhammad set foot in this world
To intercede was all he wished for
He is the Beloved Friend of Allah
All thanks to Allah (*)

We spend in Allah's way
Even sacrifice our lives
The Quran is our faith
All thanks to Allah (*)

Bagdadi has spoken
Please accept his supplication
At the doorstep of the Dergah
All thanks to Allah (*)

Notes: 

Sonra bu dua okunacaktır

El-hamdü lillah Zâdallah Berekât-ı Halilullah
El-hamdü lıllahillezi et’amenâ ve sakanâ ve ce’alnâ min-el müslimiyn
ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu alâ sahib-at-ta’ami vel-âkiliyn
Ni’met-i celil Berekât-i Halil şefaat-ir-Rüsül
Allahümme zid ve lâ tenkus bi-hürme’t-il Fatiha...