6560

Lyrics Author: 

Elinde Asasi

Elinde asası hurma dalından
Sırtında abası deve yününden

Gözün ayırmaz idi Kâbe yolundan
Yemen ellerinde Veysel Karani
Allahın Habibi dostu yaranı

Resullullah mescidden evine geldi
Veyisin nurunu evinde gördü

Dedi kızım Fatime eve kim geldi
Yemen elleriden Veysel Karani
Allah'ın habibi dostu yaranı

The Staff in His Hand is a Date

The staff in his hand is from date branch
His coat is from camel hair

Could not take his eyes away from the roads of Kabe
Veysel Karani, from the land of Yemen
The beloved of Allah, His companion, Friend

The beloved Prophet came home from the mescid
Saw the blessed light in the house

Said to His daughter Fatima, who came here
Veysel Karani, from the land of Yemen
Beloved of Allah, His companion, Friend