6550

Lyrics Author: 

Server-i Ser Bülendimiz

Server-i ser bülendimiz
Hazret-i pir Efendimiz
Şahid-i şeh-levendimiz
Hazret-i pir Efendimiz

Ya Nureddin Ya Cerrâhi
Edrikni şey'enlillah

Allah Allah, Allah Allah
Hak lâ ilâhe illallah

Allah Allah, Allah Allah
Hu lâ ilâhe illallah

Cezbe-i Mustafa ile
Saldı cihana velvele
Gökde eder mukabele
Hazret-i pir Efendimiz

Ya Nureddin Ya Cerrâhi
Edrikni şey'enlillah

Allah Allah, Allah Allah
Hak lâ ilâhe illallah

Allah Allah, Allah Allah
Hu lâ ilâhe illallah

Fahr-i cihan o serverin
Varisi oldu Hayber'in
Sırrı idi Peygamberin
Hazret-i pir Efendimiz

Ya Nureddin, Ya Cerrâhi
Edrikni şey'enlillah

Allah Allah, Allah Allah
Hak lâ ilâhe illallah

Allah Allah, Allah Allah
Hu lâ ilâhe illallah

Lyrics from:
Muzaffer Efendi and Istanbul dervishes meshk recording

You are the Efendi of Us All