7115

Lyrics Author: 

Bayram Edelim

Şarab-ı aşkını nûş ettir yâ Rab!
İçelim imanla bayram edelim
İrci'î hitabın gûş ettir yâ Rab!
Göçelim iymanla bayram edelim..

İymandan, Kur'andan ayırma bizi,
İlâhi! Haramla doyurma bizi,
Yolundan şaşarsak, affeyle bizi,
Seçelim irfanla bayram edelim..

Rızayı ilâhın, olsun bendimiz,
Kelâm-ı ilâhin olsun pendimiz,
Sırat-ı müstakim üzre kendimiz,
Geçelim iz'anla bayram edelim..

Mahşerde ak eyle yüzlerimizi,
Nurunla nurlandır gözlerimizi,
Günahtan arındır özlerimizi,
Ölçelim mizanla bayram edelim..

Kendine kul eyle, Resule ümmet,
Livayı hamdının altında cem'et,
Açılsın bizlere ebvâb-ı cennet,
Uçalım Rıdvan'la bayram edelim..

Cennet-ü cemalin lütfet görelim,
O buyuk nimete biz de erelim,
Muhammed bağından güller derelim,
Saçalım elvanla bayram edelim..

Aşkî'ye bezleyle sen didârını,
Lûtfunla sevindir ben dildârını,
Firdevs-i âşiyan eyle dârını,
Açalım ihvanla bayram edelim..

Let's Celebrate