7520

Lyrics Author: 

Ya Allah-Bir Ismi

Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed
Allahümme salli alâ Muhammed
Ruz-i Mahşerde bize eyle meded
Allahümme salli alâ Muhammed

Derviş Musa Hâlis eyle niyetin
Emrine imtisâl eyle hazretin
Işte budur doğru yolu cennetin
Allahümme salli alâ Muhammed

One of His Names is Mustafa

Bir İsmi Mustafa