4185

Lyrics Author: 

Gamdan Beni Azad Et

Gamdan beni azad et
Ya Hazreti Nureddin
Biçareyim imdad et
Ya Hazreti Nureddin

Biçare Şeref asa
Billah olurum rüsva
Tutmazsan elimden ferda
Ya Hazreti Nureddin

Sen hem rehber-i haksın
Hem mürşid-i mutlaksın
Kutbiyyette elyaksın
Ya Hazreti Nureddin

Her yare-i bimare
Cerrahi eder çare
Geldim sana timare
Ya Hazreti Nureddin

Let Me Be Free Of Worries