4140

Mualla Gavsı

Mualla gavsı sübhani
Mukaddes kutb-ür-Rabbani
Emin-i sırrı Yezdâni
Abdülkadir-i Geylâni

Alel yalel ya seyyide ayni (Nakarat-Repeat)
Alel yalel ya ruhi ayni

Zehi simâ-i nurani
Zehi ferhunde pişâni
Kemal-i hüsn-i insani
Abdülkadir-i Geylâni

(Nakarat-Repeat)

Medet pâdişah-ı Geylâni
Kerem yâ kutb-u Rabbani
Ki mahrumum ne gerdani
Abdülkadir-i Geylâni

(Nakarat-Repeat)