7550

Lyrics Author: 

Şehin Şahı

Şehin Şah-ı Cihanban-ı Risalet şâh-ı zi-ünvan
Muhammed'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir,
Halilullah, Habibulah, Nebiyullah, Resulullah,
Muhammed'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir,

Cihar yarı Ebubekr-ü Ömer Osman Ali Hergâh
Hüda nın Dört Kitabı Vasfını Irad Eder Billah
Bu nazmi söyledim rüyada ben alemlere Sultan
Muhammed'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir, Muhammet'dir,

Greatest Sheik