6080

Lyrics Author: 

Aşkın Ile Aşıklar

Lâ ilâhe illallah (4), Hu Allah

Aşkın ile aşıklar yansın yâ Resulallah
İçip aşkın şarabın kansın Yâ Resulallah
Lâ ilâhe illallah, Hu
Lâ ilâhe illallah..

Şol seni seven kişi verir yoluna başı
İki cihan güneşi sensin Yâ Resulallah
Lâ ilâhe illallah, Hu
Lâ ilâhe illallah..

Şol seni sevenlere kıl şefaat anlara
Mü’min olan tenlere cansın Yâ Resulallah
Lâ ilâhe illallah, Hu
Lâ ilâhe illallah..

Aşık oldum didare bülbülüm şol gülzâre
Seni sevmeyen nâre yansın Yâ Resulallah
Lâ ilâhe illallah, Hu
Lâ ilâhe illallah..

Aşık Yûnus’un canı ilm-ü şefaat kânı
Alemler sultanı sensin Ya Resulallah
Lâ ilâhe illallah, Hu
Lâ ilâhe illallah..

Let the Lovers Burn With Your Love

Let the lovers burn with your love ya Resulallah
Let them drink the wine of love until they are satisfied

The one who loves you will not be afraid to lay his life for you
The sun to both worlds it is you ya Resulallah

The of the lover Yunus, the source of knowledge and intercession
The sultan of all the spheres it is you ya Resulallah