1520

Lyrics Author: 

Hakkın Emrin Tutalım

Hakkın emrin tutalım
Yasaklardan kaçalım
Rabbin lütfun bulalım
Gel zikredelim Hakk’ı

Hu hu hu hu Mevlam

Tembellikten uzaklaş
Cesâretle pişer aş
Ey azîzim hak yoldaş
Gel zikredelim Hakk’ı

Hu hu hu hu Mevlam

Sakın nefsine uyma
Yurdunu nûra boya
Zikreyle doya doya
Gel zikredelim Hakkı

Hu hu hu hu Mevlam

Helâl kazan helâl ye
Kötü niyet besleme
Her şeye hizmet eyle
Gel zikredelim Hakk’ı

Hu hu hu hu Mevlam

Let’s Obey the Truth's Command

Let’s obey the Truth's command
Let’s escape from all prohibited
Let’s reach His blessing
Come, let’s remember Him (the Truth )

Hu Hu Hu Mevla (Master)

Draw away from laziness
This food is cooked with courage
O my dear friend,the True One is the companion
Come, let’s remember the Truth

Hu Hu Hu Mevla

Mind you don’t follow your nefs
Paint your homeland with light
Remember Him to your heart’s content
Come, let’s remember the Truth

Hu Hu Hu Mevla

Earn legitimately and spend legitimately
Don't be in malevolence
Serve all and everything
Come, let’s remember the Truth

Hu Hu Hu Mevla