Tahir Karagoz

4525

Sevgi baht olmuş ezelden bize
Sizde bir türlü bizde bir türlü
Alaca düşmüş gördüğümüze
Sizde bir türlü bizde bir türlü

Donandı dağlar bahar olunca
Gölgem kayboldu gönlüm dolunca
Güzeli görmek boylu boyunca
Sizde bir türlü bizde bir türlü

İstemem verse cihan varını
Gönül nakş etti güle yâr’ını
Her yüzde görmek hoş didarını
Sizde bir türlü bizde bir türlü

Ey oğul birdir kap değişse su
Varlik bir gölge benlik bir pusu
Ne diyelim ki; Râbb’in duygusu
Sizde bir türlü bizde bir türlü

4510

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumanın manası
Kişi Hakk'ı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hak bilmez isen
Bu kuru laf demektir

Dört kitabın manası
Bellidir bir Elif'te
Sen Elif'i bilmezsin
Bu nice okumaktır

Yunus der ki ey hoca
Isterse bin var Hacc'a
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

6800

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim içün hayır dua
Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hastaiken halimizi
Soranlara selam olsun

Aşık Yunus söyler sözün
Yaş doludur iki gözün
Bilmeyenler neyi bilmiş
Bilenlere selam olsun

Tenin ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir âsan veçhile
Yuyanlara selam olsun

Salâ verile kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

Subscribe to RSS - Tahir Karagoz